Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 2004
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1733
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 2076
Hotel Európa 03. júl 2016 2015
Bazár 03. júl 2016 1527
Vila Erika 03. júl 2016 1470
Súkromné vily 03. júl 2016 2200
Panorámy 03. júl 2016 1532
Vila Szontágh 03. júl 2016 1566
Penzák 01. september 2016 3656
Park hotel 29. august 2016 5882
Palace 03. júl 2016 1542
Detská liečebňa 03. júl 2016 1749
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1653
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1660