Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 03. júl 2016 1923
Sanatória Dr. Szontágha 03. júl 2016 1678
Kaviareň a reštaurácia 03. júl 2016 1984
Hotel Európa 03. júl 2016 1944
Bazár 03. júl 2016 1478
Vila Erika 03. júl 2016 1421
Súkromné vily 03. júl 2016 2118
Panorámy 03. júl 2016 1479
Vila Szontágh 03. júl 2016 1498
Penzák 01. september 2016 3493
Park hotel 29. august 2016 5724
Palace 03. júl 2016 1488
Detská liečebňa 03. júl 2016 1666
Kúpeľný hostia 03. júl 2016 1592
Fotoalbum Novy Smokovec 03. júl 2016 1605