Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 1129
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1592
Súkromné vily 16. máj 2016 1227
Vila Migazzi 17. máj 2016 1417
Šrobárov ústav 07. august 2016 2880
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1234