Zobr. počet
Názov Dátum úpravy Počet návštev
Mapy 15. máj 2016 1186
Najstaršie budovy 15. máj 2016 1670
Súkromné vily 16. máj 2016 1279
Vila Migazzi 17. máj 2016 1494
Šrobárov ústav 07. august 2016 2986
Fotoalbum Dolný Smokovec 15. máj 2016 1289